Usluge

Ono čime se bavimo kao kompanija na kraju se uvijek može kopirati, bez obzira koliko štitili svoje intelektualno vlasništvo. Ono što jesmo, nemoguće je kopirati.